Tán ngang

Tán Ngang
Tán Ngang
Giá: Liên hệ

Tán Lục Giác

Kích thước: M3 – M12

Tiêu chuẩn: DIN 934