TIÊU CHUẨN

TIÊU CHUẨN DIN (DEUTSCHES INSTITUTE FUR NORMUNG)

Tiêu chuẩn DIN (Deutsches Institute fur Normung): DIN là tiêu chuẩn kỹ thuật chung của nước Đức được ban hành từ năm 1917. Tiêu chuẩn này được tạo ra nhằm xúc tiến các hoạt động công nghiệp, xây dựng và sản xuất sản phẩm theo một tiêu chuẩn chung đồng nhất, với mục tiêu tạo thuận lợi trong trao đổi, buôn bán hàng hoá trong khu vực và quốc tế. Tiêu chuẩn DIN bao gồm các lĩnh vực cơ khí chế tạo, thiết bị bao gói, thép, hàn, xây dựng dân dụng … .Ngày nay, tiêu chuẩn DIN được sử dụng phổ biến rộng rãi trong thị trường Châu Âu và Thế Giới. Trong ngành xản xuất Bulong, đinh, ốc, tiêu chuẩn DIN được sử dụng phổ biến nhất, do Đức là nước có số lượng sản xuất và xuất khẩu Bulong, đinh, ốc lớn nhất thế giới.

 


TIÊU CHUẨN JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARS)

Tiêu chuẩn JIS (Japanese Industrial Standars): JIS là tiêu chuẩn công nghiệp kỹ thuật chung của nước Nhật được ban hành từ năm 1921. Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm tạo ra một chuẩn mực chung cho các hoạt động công nghiệp, sản xuất và sản phẩm tại Nhật Bản. Tiêu chuẩn JIS bao gồm các lĩnh vực cơ khí, xây dựng, điện tử, kỹ thuật ô tô… .Ngày nay, tiêu chuẩn JIS được sửa dụng không chỉ ở Nhật mà phổ biến ở trong khu vực Châu Á và Thế Giới.  Trong ngành xản xuất Bulong, đinh, ốc, tiêu chuẩn JIS được sưả dụng khá phổ biến, đặc biệt ở các nước Châu Á.

 


TIÊU CHUẨN ASME (THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS)

Tiêu chuẩn ASME (The American Society of Mechanical Engineers): ASME là tiêu chuẩn kỹ thuật chung của nước Mỹ được ban hành từ năm 1880.  Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm tạo ra một chuẩn mực và quy định chung cho các ngành cơ khí, xây dựng, thiết kế … .Tiêu chuẩn ASME Không chỉ được sử dụng ở Mỹ, mà còn phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới.

 


TIÊU CHUẨN TCVN (TIÊU CHUẨN VIỆT NAM)

Tiêu chuẩn TCVN (Tiêu Chuẩn Việt Nam): TCVN là viết tắt của từ Tiêu Chuẩn Việt Nam, được ban hành từ năm 2006. Hiện nay đã có hàng nghìn TCVN bao gồm tiêu chuẩn cơ bản, yêu cầu kỹ thuật, ghi nhãn, bao, đóng gói… phục vụ cho các ngành như cơ khí, vận tải, xây dựng, hoá chất… .TCVN được áp dụng phổ biến cho các sản phẩm được sản xuất trong nước.